Meme z praxe I.

Tento fór mně napadl, když jsem řešil výkonnostní problémy s jednou aplikaci, na které jsem pracoval. Je na něm hezky vidět, že i když se DEVopsák snaží sebevíc a vše funguje rychle, je to docela k ničemu, když někdo jiný napíše špatný kód.

Co z toho plyne? Klient se nedívá na to, jak krásně se vám replikuje databáze a zpracovávají message přes asynchronní konzumy front, zajímají ho jen a pouze výsledky.